Site Tools


nowywebewid:portal_rzeczoznawcy

W razie pojawienia się problemów z korzystaniem z portalu prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami użytkowników (FAQ - to skrót od angielskiego zwrotu frequented asked question). Można je znaleźć w dwóch lokalizacjach: na stronie głównej każdego WebEWIDa:  Widok okna ze stroną główną WebEwida lub w panelu każdego portalu internetowego WebEWIDa: Widok miejsca, w którym znajduje się ikonka FAQ


Portal Rzeczoznawcy

Filmik instruktażowy do składania wniosku przez Portal Rzeczoznawcy:

https://drive.google.com/file/d/1J7JU5w99JuTDeh0nIoxUhlZxzD2oVz-X/view

1. Wgląd do zbioru dokumentów

Przycisk Widok na opcję modułu portalu rzeczoznawcy: wgląd do zbioru dokumentów znajdujący się w panelu bocznym po lewej stronie otwiera okno umożliwiające wgląd do zbioru dokumentów.

Widok okna do zamawiania wglądu do zbiorów dokumentów

Aby dokonać wglądu do zbioru należy się upewnić, że nasze saldo jest dodatnie, jeśli tak nie jest musimy je doładować klikając przycisk Złóż zamówienie określając przy tym liczbę jednostek, za które chcemy zapłacić.

Następnie przechodzimy do płatności i dokonujemy zapłaty (tak jak w punkcie 3. Moje zamówienie i opłaty online).

Po doładowaniu konta zaznaczamy jednostkę ewidencyjną, a następnie Rozpocznij wgląd

UWAGA: Przed rozpoczęciem wglądu do zbioru dokumentów zaleca się sprawdzenie, czy do transakcji/wyceny podpięte są w bazie zbiory (akty notarialne).

Widok okna do zamawiania wglądu do zbiorów dokumentów z zaznaczoną na zielono wybraną jednostką ewidencyjną

Historia wglądów użytkownika znajduje się pod przyciskiem Widok na opcję modułu portalu rzeczoznawcy: Historia wglądów

Widok okna z wylistowaną historią wglądów do zbioru dokumentów

Aby rozpocząć przeglądanie zbiorów należy przejść do okna 'Wyszukiwanie transakcji/wyceny'. Kolumna 'Wgląd do zbiorów' mówi nam o tym, czy wgląd jest aktywny ( jeśli jest aktywny pojawi się wpis “Tak”, jeśli nie: “n/d”). W kolumnie 'Zbiór' zawarta jest informacja czy zbiór danych do danej transakcji/wyceny jest w bazie, czyli czy podpięte są pod tą transakcję jakiekolwiek dokumenty.

Widok okna z wylistowanymi pozycjami wyszukanych transakcji oraz z zaznaczonym na żółto miejscem, gdzie widnieje informacja czy dla wykupionych transakcji istnieje zbiór danych

Zaznaczamy interesującą nas transakcję/wycenę, a następnie klikamy przycisk 'Zbiór' Ikona z aparatem i napisem Zbiór . Pojawia się okno, z dokumentami, które możemy podglądnąć za pomocą przycisku 'Podgląd dokumentu'.

Widok okna z wylistowanymi dostępnymi plikami zbioru razem z opcjami menu

2. Wyszukiwanie transakcji/wyceny

Przycisk Ikona z napisem: Wyszukiwanie transakcji znajdujący się w panelu bocznym po lewej stronie okna powoduje uruchomienie kartoteki transakcji/wyceny.

Widok okna wyszukiwania transakcji i wyceny

Przyciski Widok na ikony menu: niebieski plus, niebieski minus, niebieski znak X, niebieskie dwa pola z zaznaczonymi markerami, niebieskie dwa pola bez zaznaczonych markerów służą odpowiednio do dodawania pozycji do listy, usuwania pozycji z listy, wyczyszczenia wszystkich wyszukanych pozycji, zaznaczania/odznaczania wszystkich pozycji, wczytania transakcji powiązanych z dokumentem wybranej transakcji, , wyszukania transakcji poprzez wskazanie zakresu na mapie.

Po kliknięciu w przycisk Ikona z niebieskim plusem uruchamia się wyszukiwarka. Pozwala na wyszukanie odpowiednich transakcji/wycen, działek, budynków lub lokali w zależności od określonych atrybutów.

Widok okna wyszukiwania transakcji po atrybutach

Po wybraniu odpowiednich opcji klikamy Zastosuj filtr i wyszukane pozycje dodają się do listy. Kolejne wyszukiwania powodują zwiększanie obecnej listy o kolejne rekordy.

3. Złożenie zamówienia na zbiór danych/wyciąg

Po wyszukaniu transakcji możemy złożyć zamówienie na zbiór danych lub wyciąg. Zaznaczamy interesujące nas pozycje (kilka rekordów zaznaczamy trzymając jednocześnie klawisz Ctrl), następnie wybieramy przycisk Ikona wózka z napisem Złóż wniosek, który przekieruje nas do formularza zamówienia:

Widok okna zamówienia dla wybranych transakcji i wycen

Wybieramy zakres uprawnień oraz format (w przypadku zbioru danych), a następnie dokonujemy zamówienia.

Widok okna potwierdzającego złożenie wniosku

4. Moje zamówienie i opłaty online

Aby zobaczyć swoje zamówienie klikamy przycisk Widok na opcję modułu portalu rzeczoznawcy: Moje wnioski, znajdujący się w lewej części okna aplikacji.

Widok okna z wylistowanymi złożonymi wnioskami

Z pozycji tego okna możemy również dokonać płatności elektronicznej za zamówione materiały. Klikamy przycisk Opłać online - wyświetli się okno zawierające listę wszystkich opłat.

Widok okna płatności elektronicznych do zapłaty

Zaznaczamy rachunek/rachunki (gdy chcemy zaznaczyć kilka rachunków jednocześnie trzymamy klawisz Ctrl i wybieramy pozycje), następnie klikamy Opłać. Nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie wybierzemy sposób płatności.

W przypadku, gdy transakcja z jakiegoś powodu nie zostanie zakończona opłata znajdzie się w zakładce „Trwające”.

Widok okna trwających płatności elektronicznych

Aby ją zrealizować należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć “Anuluj transakcję” (wówczas opłata wróci do zakładki „Do zapłaty”) i wykonać powyższe czynności ponownie.

5. Pobieranie zamówionych dokumentów

Po opłaceniu zamówienia jego status powinien się zmienić z “WYCENIONE” na “ZREALIZOWANE”, a w zakładce “Opłaty, faktury” będzie widoczna data zapłaty.

Widok okna z aktywną zakładką opłaty, faktury dla złożonych wniosków

Po przejściu do zakładki “Dokumenty” możemy pobrać zamówione przez nas materiały zaznaczając je, a następnie klikając Ikona ze strzałką w dół.

Widok okna z aktywną zakładką dokumenty dla złożonych wniosków

nowywebewid/portal_rzeczoznawcy.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1