Site Tools


nowywebewid:portal_komornika

W razie pojawienia się problemów z korzystaniem z portalu prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami użytkowników (FAQ - to skrót od angielskiego zwrotu frequented asked question). Można je znaleźć w dwóch lokalizacjach: na stronie głównej każdego WebEWIDa:  Widok okna ze stroną główną WebEwida lub w panelu każdego portalu internetowego WebEWIDa: Widok miejsca, w którym znajduje się ikonka FAQ


PORTAL KOMORNIKA

Film instruktażowy do składania wniosków przez Portal Komornika:

https://drive.google.com/file/d/18g5R4PaDEU8GOy3TkzbX4LF1lZNodZZY/view

Portal Komornika jest jednym z modułów aplikacji WebEWID. Pozwala komornikowi w prosty sposób sprawdzić czy konkretna osoba fizyczna bądź prawna widnieje w rejestrze Ewidencji Gruntów i Budynków. Okno portalu oraz okno zamówień uruchamiamy z poziomu panelu w lewej części okna przeglądarki.

Widok okna opcji modułu portalu komornika


Portal Komornika

Aby wyszukać osobę fizyczną lub prawną w Ewidencji należy skorzystać z filtra wyszukiwania w lewej części okna. Należy wpisać np. imię, nazwisko oraz nr PESEL. Jeżeli taka osoba nie pojawi się na liście to można spróbować samo imię i nazwisko/nazwa lub sam PESEL/NIP. Analogicznie dla osób prawnych.

Widok okna wyszukiwania osoby prawnej portalu komornika

Przed realizacją wyszukiwania otrzymujemy komunikat, który wymaga od nas podania sygnatury sprawy.

Widok okna podania sygnatury sprawy

Aby złożyć zamówienie na informację z bazy danych EGiB należy użyć przycisku Ikona wózka do składania zamówienia, a następnie uzupełnić odpowiednio poniższy formularz i kliknąć “Podsumowanie wniosku”

Widok okna zamówienia informacji z bazy danych EGiB

Następnie należy wypełnić formularz Podsumowania wniosku: Widok okna z informacjami osoby zamawiającej oraz podstawy prawnej

Otrzymamy komunikat potwierdzający złożenie zamówienia:

Widok okna z informacją o złożeniu zamówienia

Jeżeli osoba nie istnieje to komornik może wygenerować raport o tym, iż nie znalazł tej osoby w ewidencji.

Widok okna z potwierdzeniem woli sporządzenia raportu o braku osoby w EGiB

Komornik dostaje również informacje na temat osób, które widnieją w ewidencji, ale nie posiadają żadnych nieruchomości.

Widok okna z potwierdzeniem woli sporządzenia raportu o braku nieruchomości znalezionej osoby w bazie


Historia Zamówień

Zamówienia na informacje z EGiB trafiają do okna: Moje wnioski. Okno jest podzielone na dwie części. Część górna zawiera listę złożonych wniosków. W części dolnej natomiast znajdują się 3 zakładki (Przedmioty wniosku, Opłaty/faktury, Dokumenty wychodzące). Znajdziemy w nich informacje dotyczące zaznaczonego wniosku. Zakładka pierwsza i druga mają charakter informacyjny, w trzeciej natomiast znajdują się dokumenty przekazane dla komornika, które może pobrać po opłaceniu zamówienia (zaznaczamy dany dokument, a następnie klikamy przycisk Ikona strzałki w dół).

Widok okna z wylistowaną historią wniosków w zakładce dokumenty wychodzące

Ikona czerwonego znaku x - umożliwia anulowanie złożonego wniosku

Widok okna potwierdzającego anulowanie wniosku

Po zaakceptowaniu nasz wniosek dostaje status “ANULOWANY”

Opłać materiały

Aby dokonać opłaty za materiały należy kliknąć przycisk Ikona z napisem Opłać online. Wyświetla się okno zawierające listę wszystkich opłat.

Widok okna z płatnościami elektronicznymi do zapłaty

Zaznacz rachunek/rachunki (gdy chcemy zaznaczyć kilka rachunków jednocześnie trzymamy klawisz Ctrl i wybieramy pozycje), następnie kliknij Opłać. Nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie wybierzemy sposób płatności.

W przypadku, gdy transakcja z jakiegoś powodu nie zostanie zakończona opłata znajdzie się w zakładce „Trwające”.

Widok okna z trwającymi opłatami elektronicznymi

Aby ją zrealizować należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć Anuluj transakcję (wówczas opłata wróci do zakładki „Do zapłaty”) i wykonać powyższe czynności ponownie.

Po opłaceniu zamówienia użytkownik może pobrać zamówione materiały, które znajdują się w zakładce “Dokumenty”

nowywebewid/portal_komornika.txt · Last modified: 2023/09/14 20:55 by 127.0.0.1